Alle innvandrere er kriminelle

Alle innvandrere er kriminelle

Mytene

Vær så god, her er noen argumenter:

  • Kriminalitet og asylsøkere blir ofte nevnt i samme setning. Det er midlertidig ikke ulovlig å søke asyl, det er en grunnleggende menneskerett. Det er heller ikke noe krav at man må ha pass for å søke. Det store problemet i dag er at det ikke finnes lovlige måter å søke asyl i Europa på. Dermed må mennesker på flukt ofte benytte seg av “ulovlige” måter å reise på.
  • Asylsøkere flest er ikke kriminelle. Tall viser at asylsøkere og utlendinger uten lovlig opphold står antagelig for 2 prosent av registrerte siktelser.
  • Politi og medier har ofte blandet sammen det meste når det gjelder forskjellige grupper, kriminalitet og asylsøkere. Mange store og unyanserte overskrifter har dermed ført til stigmatisering av asylsøkere.
  • Innvandrere generelt er litt høyere representert enn befolkningen forøvrig, men her er det stor forskjell på landbakgrunn. Det skal også nevnes at langt de fleste gjerningspersoner, straffede og fengslede er personer uten innvandringsbakgrunn.
  • Et mulig vesentlig poeng er om innvandreres overrepresentasjon i registrert kriminalitet ikke skyldes at de faktisk begår mer lovbrudd, men at det er en høyere oppdagelsesrisiko fordi de er utsatt for mer kontroll fra politiets side. Med andre ord, så kan det være slik at innvandrere blir diskriminert i rettssystemet (tilsiktet eller utilsiktet). 
  • Innvandrerungdom og kriminalitet. Når ungdommer som har møtt veggen når det gjelder utdannelse, ikke får jobb, blir ansett som mislykkede i det norske samfunns øyne og har liten grunn til å tro på en lysende framtid, velger en kriminell karriere, så er det ikke fordi de har en kultur som gjør dem tilbøyelige til ikke å respektere lov og orden. Tvert imot aktiverer de en rasjonalitet som raskt viser hvor de kan lykkes i samfunnet. En posisjon som bringer inntekter, som har en viss status, som innebærer "farer" (krever mot), som er en perfekt karriere sett fra deres utgangspunkt.
  • Norge er blitt et tryggere sted å bo. Kriminalitet er såpass uvanlig, og ­innvandrere såpass få, at overrepresentasjonen ikke gjør utslag i det store bildet. Antall ofre for anmeldte kriminelle handlinger har sunket siden 2004, mens antall drap er nær en «all time low».