Det finnes ikke rasisme i Norge

Det finnes ikke rasisme i Norge

Mytene

Vær så god, her er noen motargumenter:

Rasisme er opprinnelig en oppfatning eller holdninger som tar utgangspunkt i at mennesket kan deles inn i «raser» som kan rangeres etter verdi. I dag brukes også rasisme om holdninger som tillegger mennesker bestemte trekk basert på kultur og religion, altså ikke bare ”rase”. Rasistiske oppfatninger brukes til å legitimere diskriminering, men disse holdningene kan være både bevisste og ubevisste.

Mange vil ikke bruke ordet rasisme. De kaller det hverdagsrasisme, forskjellsbehandling, utilsiktet diskriminering. Kall det hva du vil, men undersøkelsene det er henvist til her viser at det eksisterer forskjellsbehandling på bakgrunn av kultur, etnisitet og hudfarge i Norge i dag. Det er rasisme på norsk.