Det kommer så mange grunnløse asylsøkere

Det kommer så mange grunnløse asylsøkere

Mytene

Vær så god, her er noen motargumenter:

  • Det finnes ingen grunnløse asylsøkere: Alle som kommer til Norge har en grunn. Om de har grunn som holder juridisk så de får oppholdstillatelse, er en annen sak. Ofte vet ikke asylsøkerne selv hva som er en juridisk god nok grunn for å få opphold. Vet du?
  • Ved utgangen av juni 2018 bodde det 3899 mennesker i norske asylmottak. Det er ikke en veldig attraktiv tilværelse. De færreste får arbeidstillatelse mens de venter, mange har kommet alene og alle har satt livet på vent. De har 12 676 forskjellige grunner til at de likevel sitter der på et lite rom, med en liten koffert, i et fremmed land, langt hjemmefra og håper på å få bli.
  • Det er klart det finnes mennesker som utnytter asylinstituttet. Akkurat som det finnes nordmenn som utnytter trygder og tjenester. Når asylsystemet fungerer slik det skal, får de som forsøker å utnytte systemet avslag. Det finnes sikkert noen som klarer å lyve seg inn i landet, alle systemer kan utnyttes. Men vi legger ikke ned NAV fordi noen utnytter det.
  • Norge fremstiller seg selv som stolte forsvarere av menneskerettigheter, da må vi også forsvare retten til å søke asyl.
  • Det finnes ingen mennesker som er ”ulovlige” heller. Et menneske kan aldri være lovlig eller ulovlig, et menneske er et menneske.
  • I 2016 kom det 3460 personer som søkte asyl til Norge hvor majoriteten er skikkelige folk som ønsker seg et bedre liv for seg og sine, akkurat som deg og meg. Mange av asylsøkerne var barn, totalt kom det 1174 barn. 320 av dem kom som enslige asylsøkerbarn.