Det vil være muslimsk flertall i Norge i 2060

Det vil være muslimsk flertall i Norge i 2060

Mytene

Vær så god, her er noen motargumenter:

  • Muslimsk flertall i Norge innebærer at det ikke må bli flere enn fem millioner muslimer i Norge, da det i 2060 antas at den norske befolkningen vil ha nær doblet seg til 10 millioner. 
  • I 2018 er 4 prosent av den norske befolkningen muslimer.
  • Det er muslimsk flertall den dagen antall muslimer utgjør mer enn 50 prosent av befolkningen. SSB anslår ifølge mellomalternativet at befolkningstallet i Norge vil være 6,9 millioner i 2060, og muslimsk flertall vil da i tilfelle bety at antall muslimer er 3,5 millioner.
  • Når vi sammenligner Norge med andre land i Europa, ligger vi på den nedre delen av skalaen over hvor mange innvandrere vi tar imot, ifølge Lars Østby. Dette er i forhold til andel av befolkningen, så at Norge har en lav befolkning er intet motargument.
  • Innvandringen er så høy fordi innvandrere gifter seg med personer fra sitt hjemland. Det er faktisk flest etniske nordmenn som gifter seg med utlendinger enn det er personer med innvandrerbakgrunn som gjør det samme. Det er bare ca. 8 prosent av innvandrere som kommer til Norge for første gang, som kommer hit gjennom ekteskap.
  • Alle som kommer fra islamske land, regner ikke seg selv som troende muslimer. Mange har kommet til Norge for å unnslippe prestestyrer. Dersom vi regner alle iranere i Norge som muslimer vil nok flere av disse ta dette som en fornærmelse.
  • Mange kvinner som kommer til Norge, kommer hit for å gifte seg. Da er det naturlig å få barn etterpå. Men de som er født i Norge med innvandrede foreldre har samme fødselshyppighet som gjennomsnittet i Norge.
  • Innvandring inn til Norge i den skalaen vi har i dag er et fenomen som ikke er mer enn tre til fire tiår gammelt. Men utvandring kjenner vi godt til, med de hundretusener som forlot Norge og ble innvandrere i Amerika på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av forrige århundre. I håp om nye og bedre muligheter byttet man ut det kjente med det ukjente og hjemlandet med et vertsland. Disse nordmennene er nå å regne som helt amerikanske, mye tyder på at barna til innvandrerne som er i Norge i dag kommer til å integrere seg like bra som nordmenn har gjort i utlandet.
  • Undersøkelser viser at innvandrere stort sett har samme grunnleggende verdisyn som resten av befolkningen. For eksempel sier 90 prosent at de mener demokrati, ytringsfrihet og likestilling er viktige verdier. 97 % sier at man skal ha rett til å velge ektefelle selv. Med økt botid i Norge tilpasser innvandrere seg livsmønstre i landet for øvrig. Ikke minst gjelder dette norskfødte barn av innvandrere.

Kilder:

http://karibua.wordpress.com/2011/01/09/forskningen-som-knuser-myter/

http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/et-mangfold-av-tro-og-livssyn