Innvandrere er late

Innvandrere er late, de gidder ikke å jobbe

Mytene

Vær så god, her er noen motargumenter:

  • Asylsøkere får ikke jobbe hvis de ikke har godkjente identitetspapirer. Det kan være mange grunner til at de ikke har det: de kan ha forsvunnet under reisen til Norge, ikke fått dem med seg i flukten, eller de kan ha blitt kastet i frykt for å bli arrestert. Mange vil gjerne jobbe mens de venter på svar på asylsøknaden, men den norske staten gir dem ikke lov til det.
  • Media har en tendens til bare å skrive om innvandrere som ikke får jobb eller vil jobbe. Avisene skriver sjelden om alle de som faktisk gjør det. Det finnes mange gode eksempler.
  • Hver femte flyktning har høyere utdanning.
  • Flere norskfødte med innvandrerforeldre enn det totale gjennomsnittet i Norge, gjennomfører høyere utdanning. 27,8 prosent norskfødt mann med innvandrerbakgrunn mot 15,5 prosent menn fra øvrig befolkning og 35,7 norskfødte kvinner med innvandrerbakgrunn mot 26,9 prosent kvinner fra øvrig befolkning.