Innvandrere gidder ikke å lære seg norsk

Innvandrere gidder ikke å lære seg norsk

Mytene

Vær så god, her er noen motargumenter:

  • I Norge har alle nyankomne flyktninger og innvandrere med permanent oppholdstillatelse rett og plikt til å delta i et heltids introduksjonsprogram som varer i inntil to år. Norskopplæring er del av dette.
  • Arbeidsinnvandrere har ikke rett og plikt til norskopplæring. Mange er her bare noen få år før de reiser igjen, og har kanskje ikke samme motivasjon for å lære seg norsk. I mange jobber holder det at man kan snakke engelsk. Må man snakke flytende norsk hvis man skal jobbe på kafé, som ingeniør eller som kokk?
  • Det er 746 661 innvandrere i Norge. I tillegg har vi 169 964 personer som er født i Norge med en eller flere innvandrerforeldre. De snakker derfor mest sannsynlig norsk.
  • Over 70 000 er fra nordiske land, og kan snakke svensk eller dansk og gjøre seg forstått.
  • Mange nordmenn reiser ut for å jobbe i andre land. Det er ganske sikkert mange av dem som ikke kan språket når de drar.
  • Alle mennesker har forskjellig evne til å lære seg språk, og uansett tar det tid å mestre et nytt språk. Noen av asylsøkerne som kommer til Norge kan ikke skrive og lese fra før, kanskje har de aldri fått gå på skole. For dem er det ekstra utfordrende å lære seg norsk. Det er ofte vanskeligere å lære et nytt språk i voksen alder også.  
  • Det er en stor ressurs for Norge å ha innbyggere som snakker all verdens språk. De kan brukes som tolker, sendes ut som journalister, på ambassader, eller være språklærere for alle oss som har lyst til å lære et språk til.