Jeg er ikke rasist men…

Jeg er ikke rasist men…

Mytene

Når noen starter en setning slik, er det ofte et rasistisk utsagn som følger. Men hva er det å være rasist?

  • Rasisme har sitt egentlige grunnlag i en oppfatning som tar utgangspunkt i at mennesket kan deles inn i «raser», og at disse kan rangeres etter deres verdi. Rasediskriminering er å nekte individer eller grupper de samme muligheter og rettigheter som andre nyter godt av i et samfunn på grunnlag av biologiske eller etniske kjennetegn, religion eller nasjonal opprinnelse. En rasist er en person med holdninger eller handlinger som samsvarer med dette.
  • Det er ikke alltid lett å vite om noe er motivert av rasisme. Rasisme kan være bevisst, men like ofte ubevisst. I stedet for å anklage noen for å være rasist ­–fokuser heller på handlingen: Hva var det som ble gjort eller sagt? Fikk det rasistiske konsekvenser?
  • Spør “Det kan hende jeg tar feil, men det du sa opplevde jeg som rasistisk. Kan du forklare meg hva du egentlig mente”
  • Fordommer behøver ikke være rasistiske, men fordommer er en del av all rasisme.
  • Det er få mennesker som vil beskrive seg selv som en rasist. Det betyr ikke at de ikke kan ha rasistiske holdninger som fører til diskriminering i praksis. Mye av diskrimineringen i dag er skjult, som for eksempel å bli utestengt fra arbeids- og boligmarkedet.