"Ola" gjør en bedre jobb enn "Ali"

"Ola" gjør en bedre jobb enn "Ali"

Mytene

Vær så god, her er noen motargumenter:

  • At det finnes diskriminerende holdninger og praksiser på norske arbeidsplasser går det ikke an å argumentere seg bort fra. Institutt for samfunnsforskning (ISF) sin forskningsrapport fra 2012 viser at menn med utenlandsk klingende navn har 25 prosent mindre sjanse til å bli innkalt til jobbintervju enn menn med etnisk norske navn. Privat sektor kommer dårligere ut enn den offentlige, og menn er mer utsatt for diskriminering i ansettelsesprosessen enn kvinner. Dette betyr ikke nødvendigvis at diskriminering foregår bevisst, men konsekvensen for den som blir diskriminert er like reell om den var bevisst eller ikke.
  • Innvandrere hadde en andel sysselsatte på 65 prosent i 4. kvartal 2017.
  • I befolkningen for øvrig (15-74 år) lå denne andelen på 77,7 prosent, som gir en differanse på 12,7 prosentpoeng. Det er imidlertid store variasjoner innvandrergruppene imellom. Blant innvandrere fra EØS-området, der arbeidsinnvandring er svært utbredt, er sysselsettingsnivået naturlig nok høyere enn i andre grupper.
  • Det er viktig å huske at det er store forskjeller i sysselsettingen mellom kvinner og menn, avhengig av hvilke land innvandrerne kommer fra, hvor lenge de har vært her, og årsaken til at de kom. Norges innvandrerbefolkning består av over 220 forskjellige nasjonaliteter.