Rom som tigger er organisert av kriminelle bakmenn

Rom som tigger er organisert av kriminelle bakmenn

Mytene

Dette er flere ganger blitt undersøkt, men ingen forskere har påvist noen sammenheng. Åpnere grenser i Europa har ført til økte utfordringer med godt organiserte kriminelle gjenger fra ulike land. Disse opererer ikke sammen med fattige tiggere. I følge forskningsrapporter er det heller ikke rike bakmenn som tvinger rom eller andre fra Romania og Bulgaria til å tigge. Men de reiser flere sammen og deler det lille de tjener på flere familiemedlemmer. Noen må sette seg i gjeld til de som ordner med transporten til Norge.

Minoriteter blir lettere utsatt for stigmatisering enn majoriteten. Dersom en eller noen innen en minoritet gjør noe galt, blir det raskt til at hele gruppen gjør noe galt. Norsk lov gjelder alle som oppholder seg i landet. Hvis man stempler alle, gir man ikke enkeltindivider en sjanse. Først og fremst har rom behov for – og krav på – at grunnleggende menneskerettigheter og individuell rettssikkerhet følges overfor dem som overfor alle andre.

Kilder:

«Naboen ingen vil ha», Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

FAFO rapport: "When poverty meets affluence - Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals", 2015.

Les mer:

HL-senteret

Romtiltaket-Rom viser vei